تبلیغات
بزرگترین مرجع عکس بچه ناز نازی - شیر و آدمیزاد(داستان)
دوشنبه 27 مهر 1388

شیر و آدمیزاد(داستان)

   نوشته شده توسط: احسان مقدم    نوع مطلب :قصه،شعر و كتاب نی نی ،

 

شیر و آدمیزاد(داستان)

یکی بود یکی نبود ، غیر از خدا هیچکس نبود. 
یک روز شیر در میدان جنگل نشسته بود و بازی کردن بچه هایش را تماشا می کرد که ناگهان جمعی از میمونها و شغالها در حال فرار به آنجا رسیدند. شیر پرسید: « چه خبر است؟» گفتند: « هیچی، یک آدمیزاد به طرف جنگل می آمد و ما ترسیدیم.» 
شیر با خود فکر کرد که لابد آدمیزاد یک حیوان خیلی بزرگ است و می دانست که خودش زورش به هر کسی می رسد. برای دلداری دادن به حیوانات جواب داد: 
« آدمیزاد که ترس ندارد.» 
گفتند: « بله، درست است، ترس ندارد، یعنی ترس چیز بدی است، ولی آخر شما تا حالا با آدم جماعت طرف نشده اید، آدمیزاد خیلی وحشتناک است و زورش از همه بیشتر است.» 
شیر قهقه خندید و گفت: « خیالتان راحت باشد، آدم که هیچی، اگر غول هم باشد تا من اینجا هستم از هیچ چیز ترس نداشته باشید.» 
اما شیر هرگز از جنگل بیرون نیامده بود و هرگز در عمر خود آدم ندیده بود. فکر کرد اگر از میمون ها و شغال ها ببرسد آدم چییست به او می خندند و آبرویش می رود. حرفی نزد و با خود گفت فردا می روم آنقدر می گردم تا این آدمیزاد را پیدا کنم و لاشه اش را بیاورم اینجا بیندازم تا ترس حیوانات از میان برود. شیر فردا صبح تنهایی راه صحرا را پیش گرفت و آمد و آمد تا از دور یک فیل را دید. با خود گفت اینکه می گویند آدمیزاد وحشتناک است باید یک چنین چیزی باشد. حتماً این هیکل بزرگ آدمیزاد است.

پیش رفت و به فیل گفت: « ببینم، آدم تویی؟ » 
فیل گفت: « نه بابا، من فیلم، من خودم از دست آدمیزاد به تنگ آمده ام. آدمیزاد می آید ما فیلها را می گیرد روی پشت ما تخت می بندد و بر آن سوار می شود و با چکش توی سرما می زند. بعد هم زنجیر به پای ما می بندد و یا دندان ما را می شکند و هزار جور بلا بر سرما می آورد. من کجا آدم کجا.» 
شیر گفت: « بسیار خوب، خودم می دانستم ولی می خواستم ببینم یک وقت خیال به سرت نزند که اسم آدم روی خودت بگذاری.» 
فیل گفت: « اختیار دارید جناب شیر، ما غلط می کنیم که اسم آدم روی خودمان بگذاریم.» 
شیر گفت: « خیلی خوب، پر حرفی نکن برو پی کارت.» و همچنان رفت تا رسید به یک شتر قوی هیکل و گفت ممکن است آدم این باشد. او را صدا زد و گفت: « صبر کن ببینم، تو آدمی؟» 
شتر گفت: خدا نصیحت نکند که من مثل آدم باشم. من شترم، خار می خورم و بار می برم و خودم اسیر و ذلیل دست آدمها هستم. اینها می آیند صد من بار روی دوشم می گذارند و تشنه و گرسنه توی بیابانهای بی آب و علف 
می گردانند بعد هم دست و پای ما را می بندند که فرار نکنیم. آدمیزاد شیر ما را می خورد، پشم ما را می چیند و با آن عبا و قبا درست از جان ما هم بر نمی دارد، حتی گوشت ما را هم می خورد.» 
شیر گفت: « بسیار خوب، من خودم می دانستم . می خواستم ببینم یک وقت هوس نکنی اسم آدم روی خودت بگذاری و میمونها و شغالها را بترسانی.» 
شتر گفت: « ما غلط می کنیم. من آزارم به هیچ کس نمی رسد و اگر یک میمون یا شغال هم افسارم را بکشد همراهش می روم. من حیوان زحمت کشی هستم و ...» 
شیر گفت: « خیلی خوب، پر حرفی نکن برو پی کارت.» و همچنان رفت تا رسید به یک گاو. با خود گفت این حیوان با این شاخهایش حتماً آدمیزاد است. پیش رفت و از او پرسید: « تو از خانواده آدمیزادی؟» 
گاو گفت: « نخیر قربان، آدم که شاخ ندارد. من گاوم که از دست آدمیزاد دارم بیچاره می شوم و نمی دانم شکایت به کجا برم. آدمیزاد ماها را می گیرد، شبها در طویله می بندد و روزها به کشتزار می برد و ما مجبوریم زمین شخم کنیم و گندم خرد کنیم و چرخ دکان عصاری را بچرخانیم آن وقت شیر هم بدهیم و آخرش هم ما را می کشند و گوشت ما را می خورند.» 
شیر گفت: « بله، خودم، می دانستم. گفتم یک وقت هوس نکنی اسم آدم روی خودت بگذاری و حیوانات کوچکتر را بترسانی، این میمونها و شغالها سواد ندارند و از آدم می ترسند.» 
گاو گفت: « نه خیر قربان، موضوع این است که من با این شاخ...» 
شیر گفت: « خیلی خوب، پر حرفی نکن برو پی کارت.» 
شیر با خود گفت: « پس معلوم شد آدمیزاد شاخ ندارد و تا اینجا یک چیزی بر معلوماتمان افزوده شد.» و همچنان رفت تا رسید به یک خر که داشت چهار نعل توی بیابان می دوید و فریاد می کشید. شیر با خود گفت این حیوان با این صدای نکره اش و با این دویدن و شادی کردنش حتماً همان چیزی است که من دنبالش می گردم. خر را صدا زد و گفت:« آهای، ببینم، تویی که می گویند آدم شده ای؟» 
خر گفت: « نه والله، من آدم بشو نیستم. من خودم بیچاره شده آدمیزاد هستم. و هم اینک از دست آدمها فرار کرده ام. آنها خیلی وحشتنا کند و همینکه دستشان به یک حیوان بند شد دیگر او را آسوده نمی گذارند. آنها ما را می گیرند بار بر پشت ما می گذارند. آنها ما را می گیرند دراز گوش و مسخره هم می کنند و می گویند تا خر هست پیاده نباید رفت. آدمها آنقدر بی رحم و مردم آزارند که حتی شاعر خودشان هم گفته: 
گاوان و خران باردار 
به ز آدمیان مردم آزار 
شیر گفت: « بسیار خوب، خودم می دانستم که تو درازگوشی اما من دارم می روم ببینم آدمها حرف حسابی شان چیست؟» 
خر گفت: « ولی قربان، باید مواظب خودتان...» 
شیر گفت: « خیلی خوب، پر حرفی نکن برو پی کارت. من می دانم که چکار باید بکنم.» 
اما شیر فکر می کرد خیلی عجیب است این آدمیزاد که همه از او حساب می برند، یعنی دیگر حیوانی بزرگتر از فیل و شتر و گاو و خر هم هست؟ قدری پیش رفت و رسید به یک اسب که به درختی بسته شده بود و داشت از تو بره جو می خورد. شیر پیش رفت و گفت:« تو کی هستی؟ من دنبال آدم می گردم.» 
اسب گفت: « هیس، آهسته تر حرف بزن که آدم می شنود. آدم خیلی خطرناک است، فقط شاید تو بتوانی انتقام ما را از آدمها بگیری. آدمها ما را می گیرند افسار و دهنه می زنند و ما را به جنگ می برند، به شکار می برند، سوارمان می شوند و به دوندگی وا می دارند و پدرمان را در می آورند. ببین چه جوری مرا به این درخت بسته اند.» 
شیر گفت: « تقصیر خودت است، دندان داری افسارت را پاره کن و برو، صحرا به این بزرگی، جنگل به آن بزرگی.» 
اسب گفت: « بله، صحیح است، چه عرض کنم، در صحرا و جنگل هم شیر و گرگ و پلنگ حرف زدی، حیف که کار مهمتری دارم وگرنه می دانستم با تو چه کنم، ولی امروز می خواهم انتقام همه حیوانات را از آدمیزاد بگیرم.» 
شیر قدری دیگر راه رفت و رسید به یک مزرعه و دید مردی دارد چوبهای درخت را بهم می بندد و یک پسر بچه هم به او کمک می کند و شاخه ها را دسته بندی می کند. 
شیر با خود گفت: ظاهراً این بی بته ها هم آدمیزاد نیستند ولی حالا پرسیدنش ضرری ندارد. پرسش کلید دانش است. پیش رفت و از مرد کارگر پرسید: « آدمیزاد تویی؟» 
مرد کارگر ترسید و گفت: « بله خودمم جناب آقای شیر، من همیشه احوال سلامتی شما را از همه می پرسم.» 
شیر گفت: « خیلی خوب، ولی من آمده ام ببینم تویی که حیوانات را اذیت می کنی و همه از تو می ترسند؟» 
مرد گفت: « اختیار دارید جناب آقای شیر، من واذیت؟ کسی همچو حرفی به شما زده ؟ اگر کسی از ما بترسد خودش ترسو است وگرنه من خودم چاکر همه حیوانات هم هستم. من برای آنها خدمت می کنم، اصلا کار ما خدمتگزاری است منتها مردم بی انصافند و قدر آدم را نمی دانند. شما چرا باید حرف مردم را باور کنید، از شما خیلی بعید است، شما سرور همه هستید و باید خیلی هوشیار باشید.» 
شیر گفت: « من دیدم فیل و گاو و خر و شتر و اسب همه از دست تو شکایت دارند، میمونها و شغالها از تو می ترسند و همه می گویند آدمیزاد ما را بیچاره کرده.» مرد گفت: « به جان عزیز خودتان باور کنید که خلاف به عرض شما رسانده اند. همان فیل با اینکه حیوان تنه گنده بی خاصیتی است باید شرمنده محبت من باشد. ما این حیوان وحشی بیابانی را به شهر 
می آوریم و با مردم آشنا می کنیم، به او علف می دهیم، او را در باغ وحش پذیرایی می کنیم. همان شتر را مانگاهداری می کنیم، خوراک می دهیم، برایش خانه درست می کنیم. چه فایده دارد که پشمش بلند شود، ما با پشم شتر برای برهنگان لباس تهیه می کنیم. اسب را ما زین ولگام زرین و سیمین برایش می سازیم و مثل عروس زینت می کنیم. بعد هم ما زورکی از کسی کار نمی کشیم. گاو و خر را می بریم توی بیابان ول می کنیم ولی خودشان راست می آیند می روند توی طویله. آخر اگر کسی راضی نباشد خودش چرا بر می گردد؟ شما حرف آنها را در تنهایی شنیده اید و می گویند کسی که تنها پیش قاضی برود خوشحال می شود. آنها که حالا اینجا نیستند ولی اگر می خواهید یک اسب اینجا هست بیاورم آزادش کنم اگر حاضر شد به جنگل برود هر چه شما بگویید درست است. ملاحظه بفرمایید ما هیچ وقت روی شیر و پلنگ بار نمی گذاریم. چونکه خودشان راضی نیستند. ما زوری نداریم که به کسی بگوییم، اصلا شما می توانید باور کنید که من با این تن ضعیف بتوانم فیل را اذیت کنم؟ من که به یک مشت او هم بند نیستم.» 
شیر گفت: « بله، مثل اینکه حرفهای خوبی بلدی بزنی.» 
مرد گفت: « حرف خوب که دلیل نیست ولی ما کارهایمان خوب است. باور کنید هر کاری که از دستمان برآید برای مردم می کنیم. حتی درست همین امروز به فکر افتاده بودم که بیایم خدمت شما و پیشنهاد کنم که برای شما یک خانه بسازم، آخر شما سرور حیوانات هستید و خیلی حق به گردن ما دارید.» 
شیر پرسید: « خانه چطور چیزیست؟» 
مرد گفت: « اگر اجازه می دهید همین الان درست می کنم تا ملاحظه بفرمایید که ما مردم چقدر مردم خوش قلبی هستیم. شما چند دقیقه زیر سایه درخت استراحت بفرمایید.» مرد شاگردش را صدا زد و گفت: پسر آن تخته ها و آن چکش و میخ را بیاور. 
پسرک اسباب نجاری را حاضر کرد و مرد فوری یک قفس بزرگ سرهم کرد و به شیر گفت: « بفرمایید. این یک خانه است. فایده اش این است که اگر بخواهید هیچ کس مزاحم شما نشود می روید توی آن و درش را می بندید و راحت می خوابید. یا بچه هایتان را در آن نگهداری می کنید و وقتی در این خانه هستید باران روی سرتان نمی ریزد و آفتاب روی سرتان نمی تابد و اگر یک سنگ از کوه بیفتد روی شما نمی غلطد و اگر باد بیاید و یک درخت بشکند روی سقف خانه ها زندگی می کنیم و برای شما که سالار و سرور حیوانات هستید داشتن خانه خیلی واجب است. البته همه جور خانه می شود ساخت، کوچک و بزرگ. حالا بفرمایید توی خانه ببینم درست اندازه شما هست؟» 
شیر هر چه فکر کرد دید آدمیزاد به نظرش چیز وحشتناکی نیست و خیلی هم مهربان است. این بود که بی ترس و واهمه رفت توی قفس و مرد نجار فوری در قفس را بست و گفت « تشریف داشته باشید تا هنر آدمیزا را به شما نشان بدهم.» مرد آهسته به شاگردش دستور داد« پشت دیوار قدری آتش روشن کن و آفتابه را بیاور.» بعد خودش آمد پای قفس و باشیر صحبت کرد و گفت: « بله. اینکه می گویند آدمیزاد فلان است و بهمان است مال این است که هیکل آدمیزاد خیلی نازک نارنجی است اما مغز آدمیزاد بهتر از همه حیوانات کار می کند. شما آدمیزاد را خیلی دست کم گرفته اید که از توی جنگل راه می افتید می آیید پوست از کله اش بکند، آدمیزاد صد جور چیزها اختراع کرده که برای خودش فایده دارد و برای بدخواهش ضرر دارد. البته ما چنگ و دندان شما خیلی خطرناکتر است و اگر همه حیوانات از ما 
می ترسند برای همین چیزهاست. حالا من با یک آفتابه کوچک بی قابلیت چنان بلایی بر سرت بیاورم که تا عمر داری فراموش نکنی و دیگر درصدد انتقام جویی برنیایی.» بعد صدایش را بلند کرد و گفت: 
پسر، آفتابه را ببار.» 
مرد آفتابه آب جوش را گرفت و بالای سر قفس شروع کرد به ریختن آب جوش روی سر و تن شیر. 
شیر فریاد می کرد و برای نجات خود تلاش می کرد ولی هر چه زور 
می زد صندوق محکم بود. عاقبت بعد از اینکه همه جای بدن شیر از آب جوش سوخت و پوستش تاول زد و کار به جان رسید گفت:« بله، من می توانم تو را در این قفس نگاه دارم، می توانم تو را نفله کنم، می توانم پوست از تنت بکنم اما نمی کنم تا به جنگل خبر ببری و حیوانات نخواسته باشند با آدمها زور آزمایی کنند. خودم هم برایت در قفس را باز می کنم، اما اگر قصد بدجنسی داشته باشی صدجور دیگر هم اسباب دارم که از آفتابه بدتر است و آن وقت دیگر خونت به گردن خودت است. 
مرد در قفس را باز کرد و شیر از ترسش پا به فرار گذاشت و دیگر پشت سرش را هم نگاه نکرد. رفت توی جنگل و از سوزش تن و بدنش ناله 
می کرد. دوسه تا شیر که در جنگل بودند او را دیدند و پرسیدند: « چه شده، چرا اینطور شدی؟» 
شیر قصه را تعریف کرد و گفت: « اینها همه از دست آدمیزاد به سرم آمد.» شیرها گفتند: « تو بیخود با آدمیزاد حرف زدی و از او فریب خوردی. بایستی از او انتقام بگیریم. آدمیزاد تو را تنها گیر آورده، با دشمن نباید تنها روبرو شد، اگر با هم بودیم اینطور نمی شد. 
گفت: « پس برویم.» 
سه شیر تازه نفس جلو و شیر سوخته از دنبال دوان دوان آمدند تا به مزرعه رسیدند. مرد نجار خودش به خانه رفته بود و شاگردش مشغول جمع کردن ابزار کار بود که شیرها سر رسیدند. پسرک موضوع را فهمید و دید وضع خطرناک است. فوری از یک درخت بالا رفت و روی شاخه درخت نشست. 
شیرها وقتی پای درخت رسیدند گفتند حالا چکنیم. شیر سوخته گفت: « من که از آدم می ترسم. من پای درخت می ایستم شماها پا بر دوش من بگذارید، روی هم سوار شوید و او را بکشید پایین تا با هم به حسابش برسیم.» 
گفتند: « یاالله». شیر سوخته پای درخت ایستاد و شیرهای دیگر روی سرهم سوار شدند و درخت کوتاه بود. شاگرد نجار دید نزدیک است که شیرها به او برسند و هیچ راه فراری ندارد. ناگهان فکری به خاطرش رسید و به یاد حرف استادش افتاد و فریاد کرد: « پسر، آفتابه را بیار.» 
شیرها دنبال او دویدند و گفتند: « چرا در رفتی؟ نزدیک بود بگیریمش.» 
شیر گفت: چیزی که من می دانم شما نمی دانید. من تمام اسرار آدمیزاد را می دانم و همینکه گفت « آفتابه را بیار» دیگر کار تمام است. این بدبختی هم که بر سر من آمد مال این بود که ما نمی توانیم آفتابه بسازیم. آدمها داناتر از ما هستند و کسی که داناتر است به هر حال زورش بیشتر است.

 منبع: سایت کودکانه


نحوه ارسال عکسهای کودکانتان:

1- عکس کودکان زیر 7 سال
باشد.

2
-اسم و سن کودک را به همراه عکس برای ما ارسال فرمایید.

3-عکس ارسالی رنگی و با کیفیت مناسب باشد و به آدرس ایمیل

        ehsan_music1387@yahoo.com   ارسال نمایید.

4-میتونید عکستونو تو این سایت بریزدwww.img98.com 

 و تو نظرات ادرس عکسو بدین

خوشگلا بامن تماس بگیرند

 

کلمات کلیدیتم ایفون, تم سیب, تم نوکیا, تمهای نوکیا ان 73, دانلود تم 3250, دانلود تم ابی رنگ, دانلود تم موبایل, دانلود تم های ایفون, مجموعه تم تم های Apple 2 برای نوکیا سری 60 ورژن 3 دانلود رمان, دانلود کتاب, دانلود کتاب الکترونیکی موبایل, رمان, رمان عاشقانه, فائزه عطاریان, کتاب الکترونیکی موبایل, کتاب جاوا بازی ایرانی, دانلود, دانلود برنامه, دانلود نرم افزار, دانلود کتاب نام های ایرانی, دانلود کلیپ نام های ایرانی, نام ایرانی, نام فارسی, نام های با اصالت ایران, نامهای اصیل, کتاب انتخاب اسم دانلود کتاب الکترونیکی موبایل, دانلود کتاب موبایل, کتاب الکترونیکی موبایل, کتاب موبایل, کد تماس شهر های ایران, کد تماس کشور ها, کد شهر ها, کد شهر های ایران, کد مکالمات, کد مکالمات خارجی, کد مکالمان داخلی, کد های تماسبرنامه اس ام اس, برنامه موبایل, تایپ, دانلود, دانلود برنامه نوکیا, دانلود نرم افزار افیس, قفل اس ام اس, نرم افزار مکالمه دانلود عکس, دانلود عکس موبایل, دانلود والپیپر های شیک, عکس موبایل, عکس های زمینه موبایل, والپیپر, والپیپر گلچین, کلیپ بکگراند, کلیپ موبایل 0  :هک موبایل , چت فارسی , خرید فروش نرم افزار , فروش فیلم , فروش موسیقی , فروش اینترنتی آنلاین , خرید اینترنتی آنلاین , بهترین فروشگاه اینترنتی فروش سی دی دی وی دی CD DVD , خرید فروش پستی , کسب درآمد از طریق اینترنت , بزرگترین بهترین سایت دانلود ایرانی , هک آیدی آی دی پسورد یاهو , ,عکس های ,عکسهای جدید ایرانی خارجی , دانلود رایگان برنامه نرم افزار بازی موبایل دانلود فیلم آهنگ کلیپ , دانلود کتاب الکترونیکی دوربین مخفی, فروش, بازی, نرم افزار, سخت افزار, قطعات کامپیوتر, سایت. کلیپ های موبایل موزیک ویدئو فیلم های ایرانی فیلم های خارجی,  کلیپ حادثه خطرناک برای موتور سوار ، حادثه برای موتور ، دانلود كلیپ برای موبایل ، كلیپ تصادف موتور با مردم ، كلیپ حادثه ای ، كلیپ موبایل ، کلیپ سوتی مجری شبکه سه در ماه رمضان ، clip 3gp ، كلیپ 3gp ، كلیپ ایرانی ، كلیپ برای موبایل ، كلیپ سوتی ، كلیپ سوتی در ماه رمضان ، كلیپ شبكه 3 ، كلیپ موبایل ،AVI ، MPEG ، MPEG 1 ، MPEG 2 ، MPEG 4 ، VCD ، DVD ، SVCD ، RMVB ، RM ، WMV ، Split ، Convert ، Burn ، Merge ، McFunSoft® Video Convert Master ، DV ، VCRs ، TV ، WebCamera ، صوت ، تصویر ، Streaming Media ، مبدل قدرتمند ، مبدل حرفه ای فایلهای ویدیویی با Media Convert Master 8.2.24 Full ، ال جی ، دانلود ، دانلود کلیپ ، سامسونگ ، Sleep Music v2.0برنامه ای برای خوابوندن شما s60v3 ، نرم افزاری برای خواب ، نوکیا ، موزیک و خواب با نرم افزار Sleep Music v2.0 ،عکس های بــــــــوس و لــــــــــــــــب ، پشت زمینه های عاشقانه منظره های زیبا برای موبایل Mobile Beauty Nature Background   ، عکس های فیلم زن دوم ، عکس های لیلا اوتادی ، عکس های الیزلبت امینی ، عکس های غزال سارمی ، عکس های حدیثه فولادوند ، عکس های چکامه چمن ماه ، عکس های الهام چرخنده ، عکس های حسام نواب صفوی ، عکس های مهتاب کرامتی عکس از ماهایا پتروسیان ، عکس های آناهیتا نعمتی ، عکس های فیلم مجنون لیلی ، عکس های سمیرا مخملباف ، عکس های پوریا ، قالب وبلاگ و سایت, آهنگ های ایرانی خارجی مداحی زنگ موبایل, کلیپ های موبایل موزیک ویدئو فیلم های ایرانی فیلم های خارجی, مطالب خواندنی اس ام اس اخبار اموزش و..., آرشیو خانواده ازدواج ومسائل مرتبط با آن مسائل زناشویی, آشپزی اینترنتی, گالری عکس-طنز و..., بازی موبایل برای همه نوع مدل.., بازی کامپیوتر و..., کتاب موبایل وکامپیوتر, تم موبایل, نرم افزار موبایل, ویندوز کامپیوتر, نرم افزار کامپیوتر, کلیپ های موبایل موزیک ویدئو فیلم های ایرانی فیلم های خارجی,  انیمیشن ، فیلم 3gp ، فیلم جدید ، فیلم خارجی ، فیلم رایگان ، فیلم علمی تخیلی ، فیلم فانتزی ، فیلم موبایل ، فیلم موزیکال ، فیلم های باکس آفیس ، فیلم کامل ، فیلم کم حجم مدل لباس عروس ، مدل لباس نامزدی ، مدل لباس شیک ، مدل لباس عروس 2009 ، لباس عروس ، لباس عروس 2010 ، مدل لباس مجلسی ، مدل لباس شب ، مدل لباس فشن ، مدل لباس مهمانی ، مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس دیدنی ، مدل لباس روز ، مدل لباس 2009 ، مدل لباس کودک ، مدل لباس 2010 ، download Product Key Explorer 2.1.8 ، بازیابی اطلاعات ، بازیابی شماره سریال ، بدست آمردن شماره سریال نر افزار ، دانلود Product Key Explorer 2.1.8 ، دانلود نرم افزار ، سایت دانلود ، سریال نامبر نرم افزار ، شماره سریال ، شماره سریال نرم افزار ، نرم افزار Product Key Explorer 2.1.8 ، پیدا کردن سریال نامبر ، محفاظت و بازیابی شماره سریال نرم افزارها با Product Key Explorer 2.1.8 ، دانلود رایگان فیلم ، دانلود فیلم 3gp ، دانلود فیلم جدید ، دانلود فیلم موبایل ، دانلود فیلم کم حجم ، دانلود مستقیم فیلم ، فیلم اکشن ، فیلم خانوادگی ، فیلم ماجراجوی ، فیلم موزیکال ، دانلود فیلم G-Force ، ، اهنگ موبایل آرام ، رینگتون رمانتیک موبایل ، رینگتون های دید و زیبا ، زنگ خور آرام ، زنگ موبایل رمانتیک ، پاکسازی فولدرهای خالی در هارد دیسک با Remove Empty Directories v2.1 ، برنامه پاک کردن پوشه های خالی ، دانلود نرم افزار پاکسازی پوشه ، دانلود کلیپ فولدر ساز ، نرم افزار پوشه پاک کن ، ویروس فولدر ، بازی بوکس حیوانات boxing mania ، بازی حیوانات جنگل ، بوکس با حیوانات ، دانلود بازی بوکس موبایل ، دانلود موبایل بوکسینگ ، دانلود نرم افزار بوکس ، کلیپ خنده دار ،اجرای بازیهای Play Station 1 بر روی سیمبین s60v3 9.1/9.2/9.3 ، 5800 واژهنامه ، 5800 واژهنامه رایگان ، 5800 Xm ، 5800 Xpress برنامه های کاربردی موسیقی ، 6120 برنامه های کاربردی ، n73 ، n82 ، s60v5 و s60v3 ، نوکیا 5630 XpressMusic ، نوکیا 5730 XpressMusic ، نوکیا 5800 ، نوکیا 5800xm برنامه های کاربردی ، نوکیا 6710 ناوبر ، نوکیا E55 ، نوکیا N78 ، نوکیا N79 ، نوکیا N86 8MP ، نوکیا N96 ، نوکیا N97 برنامه های کاربردی ، برنامه HD سامسونگ Omnia ، برنامه های 5800 ، برنامه های s60v3 ، برنامه های کاربردی نسخه 5th ، رایگان s60v5 برنامه های کاربردی ، برنامه های کاربردی نوکیا 5530 ، دانلود فیلم "دماغ به سبک ایرانی" با 2 فرمت 3gp و wmv ، دانلود فیلم "دماغ به سبک ایرانی" با 2 فرمت 3gp ، دانلود فیلم "دماغ به سبک ایرانی" با 2 فرمت و wmv عکس . عکس عاشقانه . عکس های عاشقانه . گالری عکس عاشقانه . گالری عکسهای عاشقانه . عکس متحرک . عکس های متحرک . عکس متحرک عاشقانه . گالری عکسهای متحرک عاشقانه . عکسهای متحرک عاشقانه . عکسهای لاو . عکس فانتزی . عکسهای فانتزی . گالری عکس فانتزی . گالری عکس های فانتزی . عکس های گرافیکی . گالری عکسهای گرافیکی . عکس هایی از ... . کارت پستال عاشقانه . کارت پستال در خواستی . عاشقانه . عاشقانه ها . عاشقانه ترین ها . عکس های عشقی . عکسهای عاشقانه ی متحرک . عکس خفن . عکس های خفن . گالری عکس خفن . گالری عکسهای خفن . کارت ویزیت های طراحی شده . عکس پس زمینه . عکسهای پس زمینه . والپیپر . والپیپر های زیبا . کاغذ دیواری . عکس های هالیوودی . هالیوود . عکسهای بازیگران هالیوود . عکسهای بازیگران خارجی . عکسهای بازیگران ایرانی . عکسهای مختلف و جالب . تصاویر فریبنده . عکسهایی از خطای دید . بزرگترین گالری مدل لباس . دوربین مخفی . عکسهای تصاویر ترسناک تصاویر ترسناك امپراتور دریا س ان سور امپراتور دریا تصاویر امپراتور دریا امپراتور دریا bia2pic تصاویر ترسناک س انس ور های سریال امپراتور دریا تصاویر بازیگران امپراتور دریا تصاویر بچه تصاویر عاشقانه تصاویر عاشقانه oyo.ir امپراتور دریا س ان سور بازیگران ناز ایرونی وخارجی بانو جمی ترسناک تصا ویر امپراتور دریا تصاویر امپراتور دریا تصاویر بچه www.photo .ir آخر امپراتور دریا آخر سریال امپراتور دریا k990 اریكسون k990 سونی اریکسون تصاویر عجیب تصاویر هنرمندان خارجی تصویر ترسناك تصویر موبایل بزرگ تصویر امپراتور دریا تصویر ترسناک تصاویر عجیب تصاویر موبایل تصاویر ترسناك. تصاویر س ان س ور نشده تصاویر بازیگران س ان س ور سریال امپراتور دریا س ان س ور شده سانس ور امپراتور دریا عکس س انس ور های امپراتور دریا سریال امپراتور دریا س انس ور های امپراتور دریا سریال خارجی(سانسور شده) صحنه های س ان س ور شده صحنه های امپراتور دریا صحنه های س انس ور امپراتور دریا صحنه هایی از امپراتور دریا عكس گوشی k990 عكسهی جالب عکس امپراتور دریا صحنه های حذف شده امپراتور دریا عکس سانسور شده امپراتور دریا عکس و س ان سور امپراتور دریا عکسهای سانسور شده بانو جمی فقط بخند گوشی سونی اریکسون w 860 لمسی معایب گوشی سونی اریکسون k850 موبایل مچی هیوندای w100 ناز20 وبلاگ ترسناک جالب و دیدنی . عکس مذهبی . عکسهای مذهبی . گالری عکسهای مذهبی . انواع طرح های بسم الله الرحمن الرحیم . عکسهای ترسناک . عکسهای متحرک موبایل . اویزون . نی نی های خوشگل . بچه های ناز و ملوس . عکسهای درخواستی . جالب ترین عکسها در سراسر اینترنت . عکسهای بازیگران زن خارجی . عکسهایی زیبا از دختران خارجی . . خفن ترین ماشین ها . عکسهایی عاشقانه از غروب . عکس گل . عکس هایی از مناظر . منظره های زیبا . دریا . عکس های جانوران . گیتار . چهره های سینما . بازیگران سینمای ایران . عکسهای بهنوش بختیاری . آرایش و مد . عکسهای مهناز افشار . عکسهای یکتا ناصر . عکس های گلشیفته فراهانی . عکس های هانیه توسلی . عکسهای لیلا اوتادی . عکس های الناز شاکر دوست . عکس های آناهیتا نعمتی . عکس های باران کوثری . گالری عکس زیدان . گالری عکس بوفون . گالری عکس اوون . گالری عکس برد پیت . گالری عکس هری پاتر . گالری عکس لئوناردو دی کاپریو . گالری عکس کریستین رونالدو . گالری عکس چلسی . گالری عکس دیوید بکهام . گالری عکس رئال مادرید . گالری عکس پائولو مالدینی . گالری عکس منچستر یونایتد . گالری عکس عادل فردوسی پور . گالری عکس امین حیایی . گالری عکس حسام نواب صفوی . گالری عکس پژمان بازغی . گالری عکس کاکا . گالری عکس پارسا پیروزفر . گالری عکس شهاب حسینی . گالری عکس بایرن مونیخ . گالری عکس علی کریمی . گالری عکس آندره شوچنکو . گالری عکس میشایل بالاک . گالری عکس حمید گودرزی . گالری عکس پوریا پورسرخ . گالری عکس یانگوم – لی یونگ ای . گالری عکس محمد رضا فروتن . گالری عکس محمد رضا گلزار . گالری عکس لیندا کیانی . گالری عکس علی انصاریان . گالری عکس فوتبالیست ها و همسرانشان . گالری عکس یوونتوس . گالری عکس سام درخشانی . گالری عکس حدیث فولادوند . گالری عکس لیورلپول . گالری عکس الیورکان . گالری عکس تام کروز . گالری عکس ون نیسترروی . گالری عکس کاسیاس . گالری عکس مهدی پاکدل . گالری عکس عبدالرضا زهره کرمانی . گالری عکس کیت وینسلت . گالری عکس نیکلاس کیج . گالری عکس حامد کمیلی . گالری عکس یکتا ناصر . گالری عکس استیون جرارد . گالری عکس مجید حاجی زاده . گالری عکس شهرام حقیقت دوست . گالری عکس استقلال . گالری عکس جانی دپ . گالری عکس آیشورا رای . گالری عکس پانته آ بهرام . گالری عکس سلمان خان . گالری عکس کیانو ریوز . گالری عکس الیکا سیلور استون . گالری عکس کارینا کاپور . گالری عکس جسیکا آلبا . گالری عکس جرج کلونی . گالری عکس زیبا بروفه . گالری عکس وینوناریدر . گالری عکس الکساندر دل پیرو . گالری عکس علی پروین . گالری عکس اردوگان آتالای (سمیر) . گالری عکس کارینا وایس (آندرا) . گالری عکس کریستین الیور . گالری عکس چارلی چاپلین . گالری عکس مل گیبسون . گالری عکس آدرین برودی . گالری عکس آل پاچینو . گالری عکس آلن دلون . گالری عکس آلفرد هیچکاک . گالری عکس اندی گارسیا . گالری عکس بچه های ناز نازی . گالری عکس جیم کری . گالری عکس جرارد دی پاردیو . گالری عکس جیمز دین . گالری عکس جین فاندا . گالری عکس جری لوئیس . گالری عکس جودی فاستر . گالری عکس ژانت مک دونالد . گالری عکس جولیا رابرتس . گالری عکس کیم نواک . گالری عکس جان تراولت . گالری عکس مت دیمون گالری عکس مایکل کین . گالری عکس رابین ولیامز . گالری عکس رابرت ردفورد . گالری عکس سلما هایک . گالری عکس راسل کرو . گالری عکس تیم رابینز . گالری عکس شان پن . گالری عکس ویل اسمیت . گالری عکس سوفیا لورن . گالری عکس پیرس برازنان . گالری عکس مارتین اسکورسیزی . گالری عکس مرجان محتشم . گالری عکس میروسلاو کلوزه . گالری عکس پاول ندود . گالری عکس ماهایا پطروسیان . گالری عکس کاترین هیگل . گالری عکس امی لی . گالری عکس رائول . گالری عکس رالف فینس . گالری عکس لعیا زنگنه . گالری عکس از دانیل رادکلیف . گالری گالری عکس سیاووش خیرابی . گالری عکس مهسا کرامتی . گالری عکس جیک گیلنهال . گالری عکس بهنوش طباطبائی . گالری عکس نیما شاهرخ شاهی . گالری عکس لباس عروس . گالری عکس لباس مجلسی . گالری عکس دانیال عبادی . عکسهای مریلا زارعی . عکس های چکامه چمن ماه . عکسهای مهتاب کرامتی . عکسهای هنگامه . عکسهای گوگوش . عکسهای سپیده . عکسهای هیفا وهبی . گالری عکسهای لیندا کیانی . گالری عکسهای محمد رضا گلزار . بهترین عکسهای مهدی سلوکی . عکسهای محسن افشانی . علی طباطبایی . بیوگرافی محسن افشانی . عکسهای شیلا خداداد . عکسهای نیکی کریمی . عکسهای شقایق فراهانی . عکسهای افسانه پاکرو . عکسهای نیوشا ضیغمی . عکس های لیلا فروهر . عکس ملکه زیبایی . عکسهای خوانندگان . عکسهای گروه تاتو (یولیا و لنا) . عکسهای هلن . عکسهای تارا . عکسهای مارال عظیمی . عکسهای دخترای ناز ژاپنی . عکسهای شکیرا shakira . عکسهای هیلاری داف . دیوید کاپرفیلد . عکسهای تینا . عکسهای کیارا . عکسهای لیلا میلانی . مدل لباس عروس . گالری لباس عروس . انواع مدلهای لباس عروس . آرایش صورت . مدل مو . انواع مدل مو . گالری مدل های مو . آرایش ناخن . مدل لباس شب . مدل های لباس شب . . مدلهای ایرانی با حجاب . مدل گوشواره . مدل لباس مردانه . روسری و شال . دکراسیون عروسی . مدل ماشین عروس . مرگ های واقعی . آرایش عربی . چند مدل لباس پفی . انواع رنگ مو های موقت ، نیمه موقت و دائم . آرایش آقایان . مدل کت و شلوار . لباس زنانه فشن . مدل مانتوهای جدید . مدل کت و دامن . مو پسرانه . تاپ و شلوار . مدل انگشتر . مدل گردنبند . مدل بلوز . کیف زنانه . توپ ترین عکسها . . عکس خنده دار . عکسهای خنده دار . عکس طنز . عکسهای طنز . گالری عکس های خنده دار . آویزون . ماه مبارک رمضان . ماه رمضان . بهترین والپیپر ها برای ماه عکسهای سریال روز بدرقه . عکسهای سریال مثل هیچ کس . عکسهای سریال بزنگاه . عکسهای جواد رضویان . لیندا کیانی در پشت صحنه سریال روز حسرت . تیتراژ مامور بدرقه . روز حسرت . گالری عکسهای Aishwarya . گالری عکسهای Adriana-Karembeu . گالری عکسهای Alicia-Silverstone face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" color=#999999 size=1>عکس بدون شرح،عکس زیبا،عکس جالب و دیدنی،عکس جالب،عکس دیدنی،عکس باور نکردنی،عکس زیبا،عکس های زیبا،عکس طبیعت،عکس طبیعت زیبا،عکس عاشقانه ، عکس فرشته،عکس فانتزی،عکس انیمیشنی،عکس ایرانی،عکس پرندگان،عکس حیوانات،عکس دلخراش،عکس سیاسی،عکس جنگ، عکس ترسناک ، عکس ورزشی،عکس فوتبال،عکس رونالدینیو،عکس مارادونا،عکس زیدان،عکس ژیمناستیک،عکس کشتی،عکس تنیس،عکس ماریا شاراپووا،عکس راجر فدرر عکس نادال،عکس آغاسی،عکس سریال عکس جواهری در قصر،عکس یانگوم،عکس خواننده،عکس خواننده ایرانی،عکس خواننده مرد،عکس خواننده زن ،عکس بریتنی،عکس بریتنی اسپیرز،عکس لوهان،عکس لیندسی لوهان،عکس آگویلرا،عکس کریستینا آگویلرا،عکس داف،عکس هیلاری داف،عکس ش ا عکس لوپز،عکس جنی لوپز،عکس جنیفر لوپز،عکس نانسی،عکس زیبای نانسی،عکس های زیبای نانسی،عکس نانسی عجرم ،عکس زیبای نانسی عجرم،عکس عکس ابرو،عکس زیبای ابرو،عکس ابرو گاندش،عکس زیبای ابرو گاندش،عکس زن،عکس زیبای زنان،عکس زنان زیبا،عکس دختر زیبا،عکس دختران زیبا،عکس زیبا،عکس دختران خوشگل،عکس دخترای خوشگل،عکس ایرانی،عکس دختر خوشگل، عکس زیبارویان،عکس زن و دختر،عکس زنان و دختران،عکس هنرپیشه،عکس بازیگر زن،عکس بازیگر مرد،عکس زتا جنز ،عکس کاترین زتا جنز،عکس مونیکا بلوچی،عکس زیبای مونیکا بلوچی،عکس جولی عکس آنجلینا جولی،عکس سلما هایک،عکس کیدمن،عکس نیکل کیدمن،عکس زیبای نیکل کیدمن،عکس کامرون دیاز ، عکس جسیکا آلبا،عکس چارلز ترون،عکس چارلیز ترون،عکس عکس کایرا نایلتی،عکس کتی هلمز،عکس آیشوریا رای،عکس لیلا حاتمی،عکس بهنوش بختیاری عکس ترانه علیدوستی،عکس بازیگر هالیوود،عکس بازیگران هالییود،عکس نیکلاس کیج،عکس بروس ویلیس،عکس آل پاچینو، عکس آلن دلون،عکس سیلوستر استالونه،عکس جان تراولتا عکس تام کروز،عکس برد پیت،عکس جانی دپ،عکس، فیلم،پوستر فیلم،عکس بازیگر بالیوود،عکس شاهرخ خان،عکس امیرخان ،عکس آمیتا باچان،عکس مدوری عکس مدل،عکس مدل زیبا،عکس مدل های زیبا،عکس زیبای مدل،عکس خنده آور،عکس خنده دار،عکس عجیب،عکس موتور ،عکس اتومبیل،عکس درخواستی،عکس زیبا و دیدنی،عکس دیدنی، عکس کودک،عکس های کودکان،عکس زیبای کودک،عکس گل،عکس عجیب،عکس سیاه سفید،نقاشی زیبا،قالب بلاگفا،بازی فلشی، ،عکس بازیگران و هنرمندان،عکس جذاب دیدنی،عکس عاشقانه طنز,محمدرضا گلزار،نرم افزار،نوال الزغبی،دانلود نرم افزار رایگان،دانلود فیلم،دانلود بازی،سونی اریکسون،جوک و اس ام اس , اس ام اس روز , تصاویر متحرک،مدل لباس عروس،تم نوکیا،کلیپ خفن،حرفهای عاشقانه،شعرعاشقانه،شعر عشقولانه،کلیپ ایرانی،دانلودتم،نوکیا،سونی اریکسون،موتورلا،ان ای سی،اس ام اس رایگان،جملات زیبا،عکس بچه،عکس کودک،عکس کوچولو ها،اس ام اس های جدید،دوربین مخفی،نوال زغبی،زنگ گوشی موبایل،اس ام اس سرکاری،اس ام اس عاشقانه،هیفا وهبی،عکسهای دیدنی،عکس بازیگران هندی،گالری عکس، عکسهای ایشواریا رای عکسهای اشلی جاد عکسهای انجلینا جولی عکسهای بیانسه ناولز عکسهای کامرون دیاز عکسهای کاترین زتا جونز عکسهای سلن دیون عکسهای کریستینا اگویلر عکسهای دمی مورعکسهای ابرو گوندش عکسهای الیشا کاتبرات عکسهای اما واتسون عکسهای اوا مندز عکسهای هیلاری داف عکسهای بریتنی اسپیرز عکسهای هیلاری سوانگ عکسهای جانت جکسون عکسهای جیمی پریسلی عکسهای جنیفر گارنر عکسهای جنیفر لوپز عکسهای جسیکا بیل عکسهای جولیا رابرتز عکسهای کایرا نایتلی عکسهای کیت هادسن عکسهای کیت بکینسل عکسهای لیو تیلور عکسهای مدونا عکسهای ماریا کری عکسهای میشل فایفر عکسهای مگ رایان عکسهای میلا یوویچ عکسهای مونیکا بلوچی عکسهای نیکول کیدمن عکسهای نائومی واتس عکسهای چارلیز ترون عکسهای کیت وینسلت عکسهای اناستازیا عکسهای مگان فاکس عکسهای جنیفر کانلی عکسهای اشلی سیمپسون عکسهای اوریل لاوینی عکسهای بریجیت مویناهان عکسهای کیت بلانچت عکسهای ماریا بلو عکسهای پنلوپه کروز عکسهای ریسه ویدرزپون عکسهای راشل مک ادامز عکسهای روزاریو داوسون عکسهای اسکارلت یوهانسون عکسهای درو باریمور عکسهای کتی هلمز عکسهای ویکتوریا بکام عکسهای جسیکا سیمپسون عکسهای ناتالی پورتمن عکسهای جنیفر انیستون عکسهای ساندرا بولاک عکسهای کریستین دانست عکسهای فرگی عکسهای ریحانا عکسهای نانسی عجرم عکسهای هیفا وهبی عکسهای نوال الزغبی عکسهای یانگوم عکسهای امیشا پاتل عکسهای جوهی چاولاعکسهای كاچول عکسهای كارینا كاپور عکسهای كاریشما كاپور عکسهای رانی موكرجی عكسهای پرتی زینتا عكسهای مریم كاویانی عكسهای نگار فروزنده عكسهای افسانه بایگان عكسهای اناهیتا همتی عكسهای اناهیتا نعمتی عكسهای ارام جعفری عكسهای اتنه فقیه نصیری عكسهای بهاره رهنما عكسهای باران كوثری عكسهای بهنوش بختیاری عكسهای بهنوش طباطبائی عكسهای چكامه چمن ماه عكسهای الیزابت امینی عكسهای الناز شاكر دوست عكسهای فاطمه معتمد اریا عكسهای گلشیفته فراهانی عكسهای هدیه تهرانی عكسهای الهام حمیدی عكسهای هانیه توسلی عكسهای كتایون ریاحی عكسهای خاطره اسدی عكسهای لادن مستوفی عكسهای لادن طباطبائی عكسهای لیلا اوتادی عكسهای مهتاب كرامنی عكسهای لعیا زنگنه عكسهای لیلا حاتمی عكسهای ماهایا پطروسیان عكسهای مهناز افشار عكسهای مریلا زارعی عكسهای نیكی كریمی عكسهای نیوشا ضیغمی عكسهای پانته ا بهرام عكسهای پرستو صالحی عكسهای لاله اسکندری عكسهای ستاره اسكندری عكسهای شقایق دهقان عكسهای شقایق فراهانی عكسهای شیلا خداداد عكسهای ترانه علیدوستی عكسهای یكتا ناصر عكسهای زیبا بروفه عکسهای سپیده عکسهای نیلوفر خوش خلق عکسهای سریال جواهری در موبایل,کدهای موبایل,کلیب موبایل,کلیپ برای موبایل,کلیپ عکسهای نیکی کریمی عکس های مهناز افشار بیوگرافی بازیگران ایرانی عکس های جانگ هووا عکس های آنته فقیه نصیری عکس های لاله اسکندری عکس های مهناز افشار اس ام اس sms جدید عکس های فیلم زن دوم عکس های لیلا اوتادی عکس های الیزلبت امینی عکس های غزال سارمی عکس های حدیثه فولادوند عکس های چکامه چمن ماه عکس های الهام چرخنده عکس های حسام نواب صفوی عکس های مهتاب کرامتی عکس از ماهایا پتروسیان عکس های آناهیتا نعمتی عکس های فیلم مجنون لیلی عکس های سمیرا مخملباف عکس های پوریا پورسرخ عکس های لعیا زنگنه عکس های لاله اسکندری عکس های فیلم کنعان عکس های رضا عطاران عکس های بهناز جعفری عکس های بهرام رادان عکس های پانته آ بهرام عکس های کتایون ریاحی عکس های میتراحجار عکس های الهام حمیدی عکس های حمید گودرزی عكس های برد پیت عکس های رویا نو نهالی عکس های مریلا زارعی عكس های مهتاب کرامتی عکس های ترانه علیدوستی عکس های پوریا پورسرخ عکس های آنجولینا جولی عکس های محسن یگانه عکس های شادمهر عقیلی عکس های پوپک گلدره عکس های کامران هومن عکس های لیلا حاتمی عکس های باران کوثری عکس های لادن طباطبایی عکس های رعنا آزادی ور عکس های عمو پورنگ و امیر عکس های شیلا خداداد عکس های شقایق فرهانی عکس های نیلوفر خوش خلق عکس های هدیه تهرانی عکس های بنیامین عکس های سپیده عکس های هنگامه عکس های گوگوش عکس های نیما شاهرخ شاهی عکس های پژمان بازغی عکس های شهرام حقیقت دوست عکس های شهاب حسینی عکس های محمد رضا فروتن عکس های مهدی سلوکی عکس های کامبیز دیرباز عکس های امین حیایی عکس های حامد کمیلی عکس های محمدرضا گلزار عکس های گلشیفته فراهانی عکس های پگاه آهنگرانی عکس های پگاه آهنگرانی عکس های فاطمه معتمد آریا عکس های زیبا بروفه عکس های بهاره رهنما عکس های افسانه بایگان عکس های گوهر خیر اندیش عکس های الناز شاکردوست عکس های یکتا ناصر عکس های شقایق دهقان عکس های نگار فروزنده عکس های مرجانه محتشم عکس های بهنوش طباطبایی عکس های بهنوش بختیاری عکس های نیوشا ضیغمی عکس های ماهایا پتروسیان عکس های هانیه توسلی عکس های یانگوم عکس های داغ روز عکس های جالب و دیدنی عکس های ناز کودکان عکس های عاشقانه عکس های خنده دار عکس های ترسناک عکس های از حوادث عکس های از عجایب عکس های دلخراش عکس های حیوانات عکس های طبیعت عکس های مذهبی عکس های جذاب ورزشی کاریکاتور انیمیشن کاغذ دیواری اخبار داغ تصویری مدل لباس و آرایش خطای چشم فقط شعر اس ام اس sms جدید پس زمینه برای موبایل آهنگ های موبایل new طنزهای جدید و خواندنی عکسهای جنیفر لوپز امپراطور دریا بیوگرافی یوم جانگ - سانگ بیوگرافی گونگ بوک - چویی بیوگرافی سو اء - جانگ هوو بیوگرافی کیم هیونگ سو - ج بیوگرافی چی ریونگ - چی جو بیوگرافی کیم اه جونگ - ها بیوگرافی چه شی را - بانو عکسهای انجلینا جولی عکسهای ایشواریا رای عکسهای اشلی جاد عکسهای بیانسه\ناولز عکسهای کامرون دیاز عکسهای کاترین زتا جونز عکسهای سلن دیون عکسهای کریستینا اگویلر عکسهای دمی مور عکسهای ابرو گوندش عکسهای هیلاری داف عکس های،عکس های افزار های روز،سخت افزار،قلوه،قهوه،شادی،بازیگر،سریال،فیلم،مستند،ارازل،اعدام،بیت،دانلود بیت،استدیو،تکست،شعر،عاشقانه،عشقولانه،عشق،زفاف،آب،پرده،قدیمی،جدید،نوکیا،سونی اریکسون،گوشی چینی،موتورلا،برنامه روز،روانشناسی،کلیپ،،مدرسه،دبیرستان،دخترانه،پسرانه،آهنگ جدید،خنده دار،خوش تیپ،فشن،مدل لباس،مدل لباس زنانه،مدل لباس دخترانه،مدل لباس بچگانه،مدل کیف،مدل کفش،مدل عینک،دکوراسیون،مدل مانتو،مدل روسری،مدل شال،رقص اس ام اس سرکاری و آفلاین عاشقانه جک و اس ام اس عارفانه اس ام اس خفن اسمس عاشقانه اس ام اس با حال اس ام اس باحال اس ام اس جدید اس ام اس های عاشقانه اس ام اس خنده دار اس ام اس جک اس ام اس جالب اس ام اس ضد حال جک اس ام اس اس م اس اس ام اس عاشقانه اس ام اس smsهای عاشقانه sms زیبا sms باحال جوک و اس ام اس عاشقانه جك و sms اس ام اس های کوتاه عاشقانه jok va sms اس ام اس جدید عاشقانه اس ام اس های باحال جک و sms شعر اس ام اس اس ام اس عاشقانه جدید اس ام اس های خفن اسمس خفن اس ام اس ایرانی sms jadid اس ام اس های جالب اس ام اس عشقی جوك اس ام اس جوك و اس ام اس اسم اس sms 2008 sms جدید اس ام اس ایران اس ام اس های جدید اس ام اس عاشقونه اس ام sms جالب ایران اس ام اس اس م اس عاشقانه اس ام اس بازار اسمس جدید sms توپ اس ام اس های ضد حال اس ام اس عاطفی اس ام اس زیبا اس ام اس روز اس ام اس رشتی جملات عاشقانه مطالب عاشقانه جوك اس ام اس سر کاری sms بامزه sms اس ام اس سرکاری اس ام اس کوتاه اس ام اس های جدید اس ام اس عارفانه sms تازه جک عاشقانه اس ام اس و جک اس.ام.اس smse jadid smse asheghane اس ام اس های جالب اس ام اس رایگان اس ام اس شعر اس ام اس طنز جوک اس ام اس جوک اس ام اس جوک اس ام اس جك sms asheghane اس ام اس ترکی اس ام اس زیبا اس ام اس ضدحال جك و اس ام اس جوک و اس ام اس اس ام اس های ضد حال اس ام اس ایرانی اس ام اس 2008 اس ام اس تازه اس ام اس توپ اس ام اس های عاشقانه اسمس جك اس ام اس sms عاشقانه اس ام اس جدید جک و اس ام اس sms قشنگ اس ام اس قشنگ آفلاین عارفانه و عاشقانه مطالب عاشقانه و عارفانه آفلاین جدید وعاشقانه آفلاین تازه و جدید جک جدید اس ام اس جدید آفلاین سرا جک سرا اس ام اس سزا سرای آفلاین و فال حافظ جک و لطیفه و آفلاین جدید آفلاین روزانه اس ام اس و جک روزانه مطالب جدید و عارفانه عاشقانه جک لطیفه آفلاین اس ام اس و آفلاین رشتی اس ام اس و آفلاین و جک ترکی آفلاین های جدید عاشقانه آفلاین های جدید عارفانه جک آفلاین برای یاهو مسنجر و ،لاین برای pm برای آفلاین و مطالب برای pm ومطالب جدید برای pm های جدید و روزانه پی ام برای آفلاین و پی ام اس ام س اسمس اس امس روزانه فال حافظ و اس ام اس و پی ام جدید جک و لطیفه و pm و sms و آفلاین جدید و عاشقانه و sms و مطالب روزانه و جدید و داستان و آفلاین و sms جک لطیفه اس ام اس sms سرا sms جدید sms جک sms برای آفلاین و sms روزانه sms و آفلاین عارفانه sms و مطلب عاشقانه sms و لطیفه و جک jok va sms va offline آفلاین اموزنده و جذاب sms جذاب sms تازه وبلاگ آفلاین و جک و لطیفه وبلاگ اس ام اس و فال حافظ جک رشتی ی خوب نیست اس ام س اسمس اس امس سایت اس ام اس و جک ولطیفه های جدید سایت و وبلاگ جک و اس ام اس و آفلاین وبلاگ داستان های کوتاه زندگی آفلاین برای دختر آفلاین برای پسر آفلاین سرکاری و ضد حال آفلاین جدید برای ضد حال زدن جک و اس ام اس و آفلاین ضد حال اس ام اس فال حافظ نیمه شب عکس اس ام اس سر کاری جک اس ام اس ضد حال و سر کاری اس ام اس عاطفی آفلاین عاطفی آفلاین جدید و روزانه آفلاین برای دوست یابی و چت آفلاین و اس ام اس در یاهو مسنجر فال حافظ انبوه اس ام اس ی خوب نیست و آفلاین وبلاگ داستان لطیفه آفلاین اس ام اس اس ام س اسمس اس امس ضد حال تازه های اس ام اس 2008 جک و اس ام اس 2008 جک و اس ام اس اصفهانی و آفلاین اصفهانی آرشیو آفلاین و اس ام اس آرشیو جک های 2008 آرشیو آفلاین های 2008 جک اس ام اس آفلاین 2008 اس ام اس های ماهانه آفلاین های ماهانه jok off sms dastan jadid فلاین جک جدید جوک جدید جک و اس ام اس جدید فال حافظ جوک و اس ام اس آفلاین جدید لطیفه جدید جوک و لطیفه جدید طنز جدید جوک ی خوب نیست و لطیفه و طنز جدید جک و لطیفه و طنز جدید جک طنز اس ام اس جدید جوک و طنز اس ام اس جدید جک +sms جدید لطیفه و sms جدید طنز و sms جدید های مطالب آناهیتا نعمتی, الناز شاکردوست, باران کوثری, بیتا بادران, بیتا سحرخیز, ترانه علیدوستی, جدیدترین عکسهای بیتا سحرخیز, حنانه شهشهانی, دانیال عبادی, سحر جعفری جوزانی, سریال زنان سرسخت, شبنم قلی خانی, طناز طباطبایی, عکس آناهیتا نعمتی, عکس از ترانه علیدوستی, عکس بازیگران زن, عکس بیتا بادران, عکس بیتا سحرخیز, عکس ترانه علیدوستی, عکس خاطره حاتمی, عکس سحر جعفری جوزانی, عکس شبنم قلی خانی, عکس طناز طباطبایی, عکس لیلا بلوکات, عکس مدل آرایش خلیجی, عکس مدل لباس زنانه عربی, عکس مدل لباس عروس, عکس مدل لباس عروسی, عکس مدل لباس مجلسی, عکس مدل لباس مجلسی زنانه ایتالیایی, عکس مدل لباس مهمانی, عکس مدل لباس نامزدی, عکس مدل لباس نیمایی, عکس مدل لباس هندی, عکس مدل مانتو, عکس های الناز شاکردوست, عکس های جدید از الناز شاکردوست, عکس های جدید مدل لباس عروس, عکس های جدید مدل لباس مجلسی زنانه عربی, عکس های حنانه شهشهانی, عکس های طناز طباطبایی, عکس های لیلا بلوکات, عکس های ماهایا پطروسیان, عکس های مدل آرایش, عکس های مدل لباس عروس, عکس های مدل لباس مهمانی, عکس های پانته آ بهرام, عکس پانته آ بهرام, عکس چشم های زیبا و فریبنده, عکس گلشیفته فراهانی, عکسهای آناهیتا نعمتی, عکسهای الناز شاکردوست, عکسهای امین حیایی, عکسهای باران کوثری, عکسهای بیتا بادران, عکسهای بیتا سحرخیز, عکسهای ترانه علیدوستی, عکسهای جالب از جشنواره دوقلوها در آمریکا, عکسهای جالب از سگهای فانتزی آرایش شده, عکسهای جدید از دانیال عبادی, عکسهای جدید بیتا بادران, عکسهای جدید ترانه علیدوستی, عکسهای جدید شبنم قلی خانی, عکسهای جدید لیلا اوتادی, عکسهای جدید ماهایا پطروسیان, عکسهای جدید گلشیفته فراهانی, عکسهای حضور هنرمندان در مراسم ختم پدر حسام نواب صفوی, عکسهای خاطره حاتمی, عکسهای روناک یونسی, عکسهای سحر جعفری جوزانی, عکسهای سریال زنان سرسخت, عکسهای شبنم قلی خانی, عکسهای شیلا خداداد, عکسهای طناز طباطبایی, عکسهای فیلم سینمایی درباره الی, عکسهای فیلم سینمایی پسر تهرانی, عکسهای لیلا اوتادی, عکسهای لیلا بلوکات, عکسهای لیندا کیانی, عکسهای مدل آرایش خلیجی, عکسهای مدل لباس با نقش و نگار ایرانی, عکسهای مدل لباس فشن 2009, عکسهای مدل لباس مجلسی, عکسهای مدل لباس مجلسی زنانه, عکسهای مدل لباس مجلسی زنانه عربی, عکسهای مدل لباس مهمانی, عکسهای مدل لباس مهمانی زنانه, عکسهای مدل لباس نیمایی, عکسهای مدل لباس هندی, عکسهای مدل مانتو, عکسهای مدل کت و شلوار مردانه, عکسهای مراسم تجلیل از بازیگران سریال یوسف پیامبر, عکسهای مصطفی زمانی, عکسهای مصطفی زمانی(یوذارسیف), عکسهای منتخب شهریور88, عکسهای مهتاب کرامتی, عکسهای مهناز افشار, عکسهای نسرین مقانلو, عکسهای نشست قدردانی از عوامل سریال رستگاران, عکسهای پانته آ بهرام, عکسهای چشم های زیبا و فریبنده, عکسهای گلشیفته فراهانی, عکسهایی از زیباترین مساجد جهان, فیلم سینمایی درباره الی, لیلا اوتادی, لیلا بلوکات, ماهایا پطروسیان, مدل آرایش, مدل آرایش جدید و بروز, مدل آرایش خلیجی, مدل لباس با نقش و نگار ایرانی, مدل لباس زنانه عربی, مدل لباس عروس, مدل لباس عروس 2009, مدل لباس عروس 2009-سری دوم, مدل لباس عروس2009, مدل لباس فشن, مدل لباس فشن 2009, مدل لباس مجلسی, مدل لباس مجلسی زنانه, مدل لباس مجلسی زنانه 2009, مدل لباس مجلسی زنانه ایتالیایی, مدل لباس مجلسی زنانه عربی, مدل لباس مجلسی کوتاه زنانه, مدل لباس مجلسی2009, مدل لباس مهمانی, مدل لباس مهمانی زنانه, مدل لباس نامزدی, مدل لباس نیمایی, مدل لباس هندی, مدل مانتو, مدل موهای عجیب, مدل کت و شلوار مردانه, مهتاب کرامتی, مهناز افشار, نسرین مقانلو, پانته آ بهرام, گالری عکس آناهیتا نعمتی, گالری عکس الناز شاکردوست, گالری عکس باران کوثری, گالری عکس بیتا بادران, گالری عکس ترانه علیدوستی, گالری عکس حنانه شهشهانی, گالری عکس خاطره حاتمی, گالری عکس سحر جعفری جوزانی, گالری عکس سریال زنان سرسخت, گالری عکس شبنم قلی خانی, گالری عکس طناز طباطبایی, گالری عکس لیلا اوتادی, گالری عکس لیلا بلوکات, گالری عکس ماهایا پطروسیان, گالری عکس مدل آرایش, گالری عکس مدل آرایش خلیجی, گالری عکس مدل لباس با نقش و نگار ایرانی, گالری عکس مدل لباس زنانه عربی, گالری عکس مدل لباس عروس, گالری عکس مدل لباس مجلسی زنانه, گالری عکس مدل لباس مجلسی زنانه 2009, گالری عکس مدل لباس مهمانی, گالری عکس مدل لباس مهمانی زنانه, گالری عکس مدل لباس نامزدی, گالری عکس مدل لباس نیمایی, گالری عکس مدل لباس هندی, گالری عکس مدل مانتو, گالری عکس مدل موهای فشن, گالری عکس مدل کت و شلوار مردانه, گالری عکس مهناز افشار, گالری عکس نسرین مقانلو, گالری عکس های الناز شاکردوست, گالری عکس های سریال زنان سرسخت, گالری عکس های شیلا خداداد, گالری عکس های طناز طباطبایی, گالری عکس های لیلا بلوکات, گالری عکس های مدل لباس عروس, گالری عکس های مدل لباس مجلسی زنانه, گالری عکس های مدل لباس مجلسی زنانه ایتالیایی, گالری عکس های مدل لباس مهمانی, گالری عکس های مدل لباس هندی, گالری عکس پانته آ بهرام, گالری عکس گلشیفته فراهانی, گالری عکسبیتا سحرخیز, گالری عکسهای از زیباترین مساجد جهان, گالری عکسهای الناز شاکردوست, گالری عکسهای باران کوثری, گالری عکسهای بیتا سحرخیز, گالری عکسهای ترانه علیدوستی, گالری عکسهای جدید از بیتا سحرخیز, گالری عکسهای حنانه شهشهانی, گالری عکسهای طناز طباطبایی, گالری عکسهای لیلا بلوکات, گالری عکسهای مدل آرایش, گالری عکسهای مدل آرایش خلیجی, گالری عکسهای مدل لباس با نقش و نگار ایرانی, گالری عکسهای مدل لباس عروس, گالری عکسهای مدل لباس مجلسی, گالری عکسهای مدل لباس مهمانی, گالری عکسهای مدل لباس نامزدی, گالری عکسهای مدل لباس هندی, گالری عکسهای مهناز افشار, گالری عکسهای نسرین مقانلو, گالری عکسهایماهایا پطروسیان, گلشیفته فراهانی

آرش قاسمی, آیدا شافعی, افسانه مهربانی, اکبر عبدی، رضا شفیعی جم، جواد رضویان, جمشید هاشم پور, حبیب کاوش, حمید امیریان فرد،, خروس جنگی، چشمک، کیش و مات و اخراجی ها2, رضا كیانیان, ساموئل خاچیکیان, سینمای ملودرام و جنگی, شورای صنفی نمایش خانه سینما،, علی كلانتری, علیرضا فخری‌زاده،, فیلم «شوریده», فیلم «محاكمه در خیابان», فیلم سینمایی بی پولی, فیلم صداها, كرم‌پور, كیمیایی، سجادی و مؤتمن, محمدعلی سجادی و فرزاد مؤتمن, محمود كلاری, مستند بلند «دوربین», مسعود كیمیایی, مهدی صباغ زاده, پرفروش های تاریخآرایش چشم های جوان, اس ام اس شب قدر.اس ام اس, اس ام اس شب های قدر, اس ام اس ویژه شب قدر, اس ام اس ویژه شب های قدر و ماه رمضان, برای اطراف چشم از کرم دور چشم, خط چشم, راه نفوذ به قلب از چشم می گذرد, سایه های تیره مسی, سایه چشم, سایه، خط چشم، مداد، رنگ و پودرهای مختلف, لوازم آرایشی, ماسک موقت زد چروک, مداد رنگی اکلیلی diana, نكات آرایشی, چروک های صورت و پلک, چروک و تیره گی و پف, کانسلر مایع, کبودی و چروک دور چشم روباشگاه خبری فارس «توانا», برنامه‌ریز: سعید مترصد, برنامه‌ریز:برزو نیك‌نژاد, حسین تراب‌نژاد, خانواده شهید بابایی, خلبان عباس بابایی, ستاره اسكندری, شوق پرواز, طراح صحنه و لباس: اصغر نژادیان, طراح صحنه:اصغر نجات امینی, طراح گریم:سعید ملكان, فرهاد توحیدی, فیلم «شوق پرواز», فیلمبردار: حسن پویا, مدیر تولید:مجید بابایی, مهدی محمد نژادیان, مینا جعفرزاده, یدالله صمدیبدو عکس, دختر تنها, دختر زیبا, دخترک خوشگل, رئیس جمهور, عکس ترسناک, عکس جذاب, عکس دیدنی, عکس ماشین, گروه موبایل